Doctor meeting with patient in hospital office

Choroby zawodowe to choroby, które najogólniej rzecz biorąc, występują częściej u osób wykonujących określone zawody niż w pozostałej części populacji ludzkiej. Jest to jednak definicja bardzo szeroka i nie do końca określona dokładnie.

Choroby zawodowe

Bardziej formalne definicje chorób zawodowych skupiają się na tym, że zakwalifikowanie danego schorzenia do grona chorób zawodowych musi być związane z wystąpieniem w ramach wykonywanego zawodu realnych czynników chorobotwórczych, które są odpowiedzialne za rozwój schorzenia. Oznacza to, że nawet jeśli masa zawodowych kierowców samochodów ciężarowych to palacze i rozedma płuc jest wśród nich bardzo poważnym problemem, nie będzie ona uznawana za chorobę zawodową. Miano choroby zawodowej może za to uzyskać zwyrodnienie stawów kręgosłupa, które jest bezpośrednim następstwem przebywania wiele godzin dziennie w pozycji siedzącej, co jest dla kręgosłupa prawdziwą zmorą.

Profilaktyka w medycynie pracy

Medycyna pracy wymaga od nas prowadzenia regularnych badań, które nie są związane bezpośrednio ze zgłaszanymi przez nas problemami, ponieważ zazwyczaj takich zgłoszeń po prostu nie ma. Celem badań medycyny pracy jest sprawdzenie, czy nie istnieją jakieś powody, dla których pracownik nie powinien zajmować określonego stanowiska oraz czy dane stanowisko nie powoduje u niego problemów zdrowotnych. Dlatego właśnie badania medycyny pracy są dostosowane do warunków konkretnego zawodu oraz do warunków szczególnych, jakie mogą pojawić się na danym stanowisku pracy. Ostatnia z tych kwestii związana jest przede wszystkim z czynnikami chemicznymi, które mogą oddziaływać bardzo negatywnie na niektóre funkcje naszego ciała i z czasem powodować ich uszkodzenie. Skierowanie z zakładu pracy do lekarza medycyny pracy powinno obejmować wszystkie elementy ryzyka pojawiające się na stanowisku pracy pracownika, a sam pracownik też powinien zadbać, by wszystkie elementy jego pracy zostały w sposób prawidłowy ujawnione. Jest to w najlepszym interesie samego pracownika.

Polecani lekarze medycyny pracy z Warszawy: http://www.medica2000.com.pl/medycyna-pracy/