Medycyna pracy jako profilaktyka przed chorobami zawodowymi

Choroby zawodowe to choroby, które najogólniej rzecz biorąc, występują częściej u osób wykonujących określone zawody niż w pozostałej części populacji ludzkiej. Jest to jednak definicja bardzo szeroka i nie do końca określona dokładnie. Choroby zawodowe Bardziej formalne definicje chorób zawodowych skupiają się na tym, że zakwalifikowanie danego schorzenia do grona chorób zawodowych musi być związane […]