Każdy z nas chce, aby jego życie przebiegało w zdrowiu i dostatku. Spędzanie i celebrowanie wielu radosnych chwil razem z całą rodziną, realizacja zawodowa, patrzenie jak usamodzielniają się nasze dzieci i radość płynąca z posiadania wnuków – powodów może być wiele. Niestety nasza sytuacja życiowa może bardzo szybko ulec zmianie na skutek niespodziewanej i poważnej w skutkach choroby. Aby w tych trudnych chwilach nie martwić się o swoją sytuację finansową i zapewnienie środków do życia swojej rodzinie, warto wybrać ubezpieczenie na wypadek poważnego zachorowania.

Co oznacza poważne zachorowanie?

Zanim przejdziemy do przedstawienia korzyści, jakie płyną z posiadania tej dodatkowej polisy, warto zapoznać się z tym, co kryje się pod terminem „poważne zachorowanie”. Polisa z tego tytułu dotyczy najczęściej zawału serca, udaru mózgu, nowotworu złośliwego, stwardnienia rozsianego czy niewydolności nerek. Ubezpieczenia od choroby mogą dotyczyć także:

 • choroby Parkinsona,
 • choroby Alzheimera,
 • niezłośliwego guza mózgu,
 • paraliżu,
 • przeszczepu narządu,
 • poważnego urazu głowy,
 • zapalenia mózgu,
 • zakażenia wirusem HIV,
 • utraty kończyn,
 • utraty słuchu, wzroku, mowy.

Warto mieć na uwadze, że każde z towarzystw ubezpieczeniowych może posiadać odmienny zakres ochrony oraz różną liczbę chorób, które taką ochroną zostaną objęte. W zależności od ubezpieczyciela liczba jednostek chorobowych podlegających ubezpieczeniu może wynosić 40, a w przypadku innego nawet ponad 50. Ponadto każda z chorób zawartych w polisie posiada określone wytyczne w Ogólnych Warunkach Ubezpieczenia, stąd zawsze warto zapoznać się z ich treścią przed podpisaniem umowy.

Ubezpieczenie od poważnego zachorowania – co gwarantuje?

Wysokość odszkodowania, którą otrzymamy od wybranego ubezpieczyciela na skutek poważnego zachorowania zależy przede wszystkim od wysokości sumy, na którą zostaliśmy ubezpieczeni. Co więcej, każda z chorób uwzględniona w OWU powinna być określona w tabeli procentowej w tymże dokumencie. Warto pamiętać o tym, że inną kwotę odszkodowania otrzymamy w przypadku wystąpienia zawału serca, a inną w przypadku amputacji kończyny.

Wybierając ubezpieczenia od choroby, warto wziąć pod uwagę to, w jakim okresie czasowym ubezpieczyciel planuje wypłacić na odszkodowanie. Zazwyczaj czas ten nie powinien być dłuższy niż 30 dni, od momentu przesłania zgłoszenia wraz z dokumentacją medyczną, która potwierdzi pogorszenie stanu zdrowia osoby ubezpieczonej. Następnie wypłata kwoty ubezpieczenia odbywa się w miesięcznych ratach, aż do momentu wyczerpania sumy ubezpieczenia.

Zakres ubezpieczenia od choroby może różnić się w zależności od ubezpieczyciela. Wielu z nich oprócz podstawowej polisy posiada także warianty rozszerzone. Pamiętajmy również, że im wyższą sumę ubezpieczenia wybierzemy, tym większe odszkodowanie z tytułu poważnego zachorowania otrzymamy.

W zależności od wybranego towarzystwa ubezpieczeniowego możemy liczyć na:

 • zabezpieczenie domowego budżetu,
 • wysoki poziom ochrony,
 • ubezpieczenie na długi okres czasu – w zależności od ubezpieczyciela umowę można kontynuować nawet do ukończenia 65. roku życia,
 • możliwość otrzymania drugiej opinii medycznej,
 • możliwość wypłaty kilku świadczeń,
 • wsparcie finansowe w trudnych sytuacjach – np. pomoc w utrzymaniu rodziny.

Ubezpieczenie od poważnego zachorowania – kiedy go nie otrzymasz?

W przypadku każdej polisy wszystkie towarzystwa ubezpieczeniowe posiadają określone zasady, w przypadku których nie jest możliwe wypłacenie odszkodowania. Określa się je mianem wyłączenia odpowiedzialności. Oznacza to, że ubezpieczyciel może prawnie odmówić nam wypłaty odszkodowania w przypadku ubezpieczenia od choroby. Każde towarzystwo w swoim OWU posiada inne zasady wyłączenia odpowiedzialności, a do najczęstszych należą:

 • usiłowanie popełnienia samobójstwa,
 • usiłowanie lub popełnienie przestępstwa,
 • udział w aktach terroryzmu, działania wojenne,
 • świadome samookaleczenie lub okaleczenie na prośbę ubezpieczonego,
 • wady wrodzone i schorzenia będące ich skutkiem,
 • choroba AIDS,
 • spożycie alkoholu,
 • prowadzenie samochodu lub innego pojazdu mechanicznego bez wymaganych uprawnień,
 • zdiagnozowanie choroby przed objęciem ochroną ubezpieczeniową.